.

Halil Şahin DOST

E-Posta               :    sahin@dost.av.tr

Baro Bilgileri    :    Ankara Barosu

Baro Sicil No     :    14745

T.B.B. Sicil No  :    50504

Sahip Olunan Belge ve  Sertifika Bilgileri:

*Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi/Yüksek Lisans

*Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü  Uluslar arası İlişkiler /Yüksek Lisans

*Noterlik Belgesi / T.C. Adalet Bakanlığı 11.06.2003 Tarih 18031 No

*Türkiye Barolar Birliği – Tüketici Hukuku Eğitim Sertifikası

*Türk Avukatlarının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Konusunda Anlaşmalı Eğitimleri Projesi – T.B.B. – Avrupa Konseyi  – Katılımcı

*AB’ye Katılım Süreçinde Yargı Reformu T.B.B.  – Ankara Barosu – Bükreş Barosu – Sofya Barosu – Katılımcı

*İnsan kaçakçılığı ve İnsan Ticaret – Ankara Barosu – Katılımcı

*Uzlaştırma Teknikleri ve Uygulamaya Giriş- Ankara Barosu – Katılımcı

*Adli Yardım Eğitim Semineri -Ankara Barosu – Katılımcı

*CMUK Eğitim Semineri- Ankara Barosu – Katılımcı