.

Evrim DOST – Avukat/Arabulucu

E-Posta               :    evrim@dost.av.tr

Baro Bilgileri      :    Ankara Barosu

Baro Sicil No      :    16400

T.B.B. Sicil No  :    60909

Üyesi Olunan Kurullar :

*2014-2016Ankara Barosu Türkiye Barolar Birliği Delegesi

*Ankara Barosu Mülteci Hakları Kurulu Divan Üyesi

*Ankara Barosu İnsan Hakları Kurulu –  Üye

*Ankara Barosu Tüketici Hukuku Kurulu –Üye

*Ankara Barosu Staj Kurulu Üye

Sahip Olunan Belge ve  Sertifika Bilgileri:

*Noterlik Belgesi / T.C. Adalet Bakanlığı 07.01.2004 Tarih 18788 No

*Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı Arabuluculuk Başarı Belgesi – Belge No:369

*Hasan Kalyoncu Üniversitesi – Sürekli Eğitim Merkezi – Hukuki Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk Eğitimi

*Ankara Barosu – Kamu İhale Kanunu Uygulama Eğitimi

*Ankara Barosu – Enerji Hukuku Uygulama Eğitimi

*Türk Avukatlarının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Konusunda Anlaşmalı Eğitimleri Projesi Katılımcı – T.B.B. – Avrupa Konseyi

*AB’ye Katılım Sürecinde Yargı Reformu Katılımcı T.B.B.  – Ankara Barosu – Bükreş Barosu – Sofya Barosu

*Ulusal ve Uluslararası Mevzuatta Kadın Hakları ve Mağdur Kadına Hukuki Yardım – Katılımcı Ankara Barosu

*III. Ulusal ve Uluslararası Mevzuatta Çocuk Hakları ve Mağdur Çocuğa Hukuki Yardım- Katılımcı

*İnsan Kaçakçılığı ve İnsan Ticaret Katılımcı – Ankara Barosu

*Uzlaştırma Teknikleri ve Uygulamaya GirişKatılımcı – Ankara Barosu

*Adli Yardım Eğitim Semineri Katılımcı – Ankara Barosu

*CMUK Eğitim Semineri Katılımcı – Ankara Barosu